Naszą wizją jest stworzenie globalnej sieci ecoCoachów, którzy swoim doświadczeniem wspierają firmy oraz osoby w pełniejszym i lepszym życiu. Chcemy tworzyć i wprowadzać innowacje w dziedzinie rozwoju zdolności umysłowych, kreatywności, poszerzania wiedzy, komunikacji oraz zarządzania i rozwoju organizacji.