Jesteśmy oddani w osiąganiu sukcesu w trzech kluczowych wartościach: Cel, Ludzie i Zysk. Wypełniamy nasz cel poprzez prowadzenie sesji coachingowych i szkoleń oraz wprowadzanie innowacji do środowiska klienta, a ECO oznacza, że stale klient, jego organizacja i jego środowisko jest dla nas najwyższym priorytetem. Cenimy naszych ludzi tworząc wspólnie otwarte środowisko pracy, w którym każdy może liczyć na wsparcie, rozwój osobisty, zawodowy i duchowy. Tworzymy zysk dzięki naszym usługom, produktom i zadowolonym klientom oraz wysokiej efektywności naszych działań. Osiągając zysk dzielimy się nim z pracownikami, społeczeństwem, reinwestujemy go w organizację i przeznaczamy na ekologiczne cele.