Mentor i trener umiejętności biznesowych, menedżerskich i przywódczych – przepracowanych ponad 1200 godzin szkoleniowych. Ukończyła szkolenie Transforming Communication na poziomie Advanced. Certyfikowany coach, Praktyk i Mistrz Neuro-linguistic programming (NLP).

Studiowała na SGPiS (obecnie SGH) na Wydziale Handel Wewnętrzny. Ponad 25 lat zarządzała zespołami na stanowisku szefa, w tym prowadząc własną firmę. Z doświadczenia wie, że warunek sukcesu szefa, lidera i przywódcy to umiejętność inspirowania do poszukiwania rozwiązań, a także sprawna i skuteczna komunikacja ułatwiająca bezkonfliktowe i przyjazne porozumiewanie się.

Obecnie dzieli się wiedzą, jako trener i konsultant w firmie, którą przed laty zarządzała, jako dyrektor.