BLOG

Metoda OKR - co to jest i jak jej się używa? Cele i kluczowe rezultaty: 5 zasad skutecznego planowania i realizowania celów w zespołach i w organizacjach

"Model OKR pomógł nam osiągnąć dziesięciokrotny wzrost, a następnie wielokrotnie ten wyczyn powtórzyć." - Larry Page, założyciel Google (str. 13 "Jak Google, Bono i Gates Trzęsą Światem dzięki metodzie OKR" - John Doer)

 

Jako przedsiębiorca zapewne znasz różne, klasyczne systemy zarządzania firmą oraz zarządzaniami celami, w tym metodę MBO czyli Management By Objective. W dzisiejszym artykule przedstawimy metodę zarządzania celami OKR, która jest najskuteczniejszą obecnie metodą zarządzania celami organizacji, stosowaną przez właścicieli firm i menedżerów zarządzających zespołami oraz projektami. Jest ona często stosowana przez Turkusowe Organizacje, startupy, softwarehousy, firmy IT, szybko rozwijające się i skalujące się firmy,  

 

Metoda OKR - na czym polega?

 

Nazwa metody wzięła się z języka angielskiego, OKR to skrót od Objective Key Result, a pisząc jeszcze dokładniej to:

 

O - Objective - Osiągnięcie, Cel, Sukces (najczęściej jeden ambitny cel na rok i na najbliższy kwartał)

 

KR - Kluczowe Rezultaty - 2-4 mierzalnych wyników, kamieni milowych które zmierzą czy zrealizowałeś Osiągnięcie/Cel

 

Metoda OKR jest skierowana przede wszystkim do organizacji, ale można ją również stosować do mierzenia efektów w pojedynczych projektach, dlatego mogą z niej korzystać również menedżerowie, a nie tylko właściciele firm. Metoda ta została opracowana w firmie Intel, a dzisiaj korzystają z niej takie firmy jak Google czy Allegro. 

 

Na OKR składają się nie tylko główne, jasno określone i ambitne cele, ale też sam proces ustalania priorytetów i praktyk, które mają nas do tego celu przybliżyć. 

 

Aby OKRy były skuteczne, należy wdrożyć 5 kluczowych zasad ich skutecznego planowania i realizacji.

 

1. Określony jasny, zrozumiały i ambitny cel do osiągnięcia

Ustalony cel (Objective) powinien być krótki, zrozumiały, angażujący, ambitny i jasno określony. To nie tylko cel sam w sobie, ale też misja, hasło, które sprawia, że chcemy do tego celu dążyć. Przykładem może być “Jesteśmy najbardziej rozpoznawalną firmą coachingu biznesowego w Polsce”. Tworząc Osiągnięcie pomyśl o strategicznym haśle/zwrocie (jakościowym osiągnięciu) które możesz zrealizować lub możecie zrealizować z zespołem, dzięki któremu wprowadzisz siebie, swoją organizację lub obszar za jaki odpowiadasz na wyższy poziom rozwoju. Wdrażając OKR dla dużej, kilkusetosobowej organizacji zadbaj żeby zespoły tworzyły swoje własne, ambitne cele, a przy okazji żeby były one spójne z głównym celem organizacji 

 

 

2. Mierzalne i konkretnie określone 2-4 kluczowe rezultaty które można łatwo ocenić i odpowiedzieć na pytanie: “osiągnęliśmy, czy nie osiągnęliśmy”

 

Kluczowe Rezultaty (Key Result) to zbiór metryk przybliżających nas do celu i pozwalających określać na bieżąco ich postęp. Tworząc Key Result pomyśl o konkretnych wynikach po jakich poznasz, że Ty i inni osiągnęliście zamierzony cel. Do jednego Osiągnięcia stwórz maksymalnie 4 kluczowe rezultaty lub 4 kamienie milowe które będziesz mógł zmierzyć. Stosując metodę OKR każda jednostka lub zespół powinna dla siebie stworzyć swoje własne kluczowe rezultaty. 

 

3. Transparencja celów w całej organizacji i transparentny system z dostępem i uaktualnieniem postępów

 

Metoda OKR wspiera transparencję, czyli inaczej mówiąc, przejrzystość celów - mają być one jasne i zrozumiałe dla każdej osoby w organizacji. Dzięki temu każda osoba z zespołu wie, w jaki sposób jej codzienna praca wpływa na całe przedsiębiorstwo. Wszyscy mają bieżący dostęp do sprawdzania postępu celów, co umożliwia ewentualną zmianę, która zbliży nas do efektu i pozwoli na jeszcze skuteczniejszą pracę. Bieżące dyskusje całego zespołu nad Key Result dają pogląd na to, jak codzienna praca każdej osoby wpływa na ostateczne wyniki.

 

4. Kwartalne planowanie i docenianie osiągnięć, uczenie się na przyszłość przy niezrealizowanych OKR

 

Aby metoda OKR była skuteczna, powinieneś ustalić, co chcesz osiągnąć w ciągu najbliższego kwartału. Działanie w takim systemie jest dużo efektywniejsze, niż ustalanie celów na np. najbliższy miesiąc. Monitorowanie danego celu może odbywać się raz w tygodniu podczas spotkania z liderem, raz w miesiącu podczas dyskusji całego zespołu, a po zakończonym kwartale należy zrobić podsumowanie i ocenienie, czy cel został osiągnięty, a jeżeli nie - co można zmienić na przyszłość, by się do niego przybliżyć. Jest to ważne, by wyciągnąć wnioski i następnym razem uniknąć błędów, które się pojawiły po drodze. 

 

5. Akceptacja i docenianie, gdy ambitny OKR jest zrealizowany w 70% lub 80%, otwartość na ciągłe uczenie się.

 

Ważne jest, by po ustaleniu OKR mieć wsparcie od członków całego zespołu i nawzajem doceniać swoje efekty oraz być otwartym na ciągłą naukę i wyciąganie wniosków. Ustalając bardzo ambitny OKR i osiągając przykładowo 80% efektu, jest to i tak bardzo dobry wynik. Oczywiście, jak zawsze trzeba przeanalizować, co było wykonane dobrze, a co jest do poprawy. Jeśli wdrażając system OKR zespoły zaczną regularnie osiągać 100% realizacji swoich celów oraz kluczowych rezultatów, to może oznaczać że boją się stawiać sobie ambitnych celów i ich realizować, a to oznacza że OKR nie został właściwie wdrożony do organizacji. 

okr

Przykłady OKR

 

Roczny OKR dla organizacji: 2020: "Rozwinąć firmę globalnie"

KR-1: Osiągnąć sprzedaż globalną na poziomie ....

KR-2: Zwiększyć sprzedaż o 100% w regionie CEE

KR-3: Zwiększyć zespół sprzedaży globalnej o 100%

 

OKR na kwartał Q1 dla zespołu/działu/kręgu: 2020-Q1: "Z sukcesem w Q1 wprowadzić na rynek nową usługę XYZ"

KR-1: Uzyskać nagrodę "Najlepsza premiera i nowa usługa w branży XYZ" na konferencji XYZ

KR-2: Sprzedać nową usługę XYZ do 20 nowych klientów

KR-3: Uzyskać 10 pisemnych rekomendacji od klientów którzy skorzystali z usługi i polecili ją swoim znajomym

 

Biorąc pod uwagę fakt, ile światowych liderów korzysta z metody OKR, nie mamy wątpliwości, że jest ona  najskuteczniejszą metodą realizacji celów oraz rozwoju firmy w obecnych czasach. Nasz zespół #ecoCoach wdrożył metodę OKR rok temu z wykorzystaniem platformy holaspirit. Metoda OKR pomaga nam szybko rozwijać firmę oraz zachować całkowitą transparentność i zwinność w zarządzaniu celami organizcji. Jesteśmy również partnerem na Polskę platformy holaspirit.com, która jest wyposażona w funkcję wprowadzania, monitorowania oraz uaktualniania OKR oraz pomagamy innym firmom z sukcesem wdrażać metodę OKR do całej organizacji. Dodatkowo dzięki platformie holaspirit można wdrażać samozarządzanie, holakrację, socjokrację oraz tworzyć Turkusową Organizację. 

 

Regularnie, w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 10:00 organizujemy darmowy #TurkusowyWebinar, podczas którego Marek Wzorek i/lub Artur Szmiłyk dzielą się wiedzą i najlepszymi praktykami tworzenia turkusowych organizacji i transformacji organizacji. Zapraszamy również TUTAJ na bezpłatną sesję konultingową, i omówienie Twoich wyzwań związanych z rozwojem siebie, zespołów oraz Twojej organizacji.

Opublikowano