Nowoczesne organizacje to nie te gdzie jest tylko jeden lider na czele organizacji. Nowoczesne firmy to te gdzie występuje zmienne przywództwo a jeden lider potrafi tworzyć kolejnych liderów. Wspieramy liderów w rozwoju kompetencji liderskich, żeby potrafili tworzyć kolejnych dobrych liderów. 

Bądź dobrym liderem i twórz kolejnych liderów.