Nasz zespół to eksperci w zakresie transformacji do turkusowych organizacji, praktycy biznesu, teal, executive i biznes coache, trenerzy, facylitatorzy i osoby doświadczone w zarządzaniu zespołami w stylu turkusowym.

Dzięki używaniu Układu Solarnego jako naszej struktury organizacyjnej - w centrum naszej organizacji jest zawsze Klient i to on napędza nasze działania. Dzięki temu z naszymi Klientami i kontrahentami budujemy długofalowe relacje opierające się na zaufaniu i uczciwości. 

Do ecoCoach dobieramy te osoby, które z pasją i zaangażowaniem chcą pomagać sobie nawzajem oraz drugiemu człowiekowi.

Naszymi działaniami tworzymy zmianę którą chcemy widzieć w świecie.

Poznaj naszych ecoCoachów

Marek Wzorek - założyciel i CEO, executive i biznes coach

Marek Wzorek

Executive i biznes coach, przedsiębiorca, wykładowca, wieloletni menadżer, propagator i praktyk turkusowego stylu zarządzania, turkusowych organizacji oraz samo-zarządzania. 

Ma duże doświadczenie w rozwijaniu zespołów sprzedażowych i firm w Polsce, Europie, Rosji oraz Azji. Wieloletni prezes firmy igus sp. z o.o., którą rozwinął od 8 do 100-osobowego zespołu, wprowadzając turkusowy styl zarządzania i budując kulturę przedsiębiorczości, samo-zarządzania i kreatywności. Współtworzył innowacyjny, przestrzenny, samo-zarządzający się model organizacyjny – Układ Solarny. Zwolennik i propagator turkusowych organizacji. Odszedł z funkcji prezesa igus Polska po to, żeby wspierać innych zarządzających oraz firmy w rozwijaniu turkusowego i coachingowego stylu zarządzania, rozwijać samo-zarządzanie w zespołach oraz tworzyć nową firmę ecoCoach, od początku turkusową. Wdraża w firmach samo-zarządzającą strukturę organizacyjną Układ Solarny, kulturę przedsiębiorczości oraz wdraża nowoczesne metody pracy i współpracy, wspiera transformację firm do turkusowych organizacji. Pomaga ludziom i organizacjom odkrywać własną misję, pasję oraz sens istnienia. Na podstawie własnego doświadczenia i pracy z klientami mówi: „Jeden zaangażowany pracownik potrafi zastąpić czterdziestu słabo zaangażowanych” i „Najtrwalszą innowacją firmy jest innowacja w kulturę organizacyjną”.

Adam Sulimski - Ekolog Relacji

Adam Sulimski

Trener mentalny Kadry Narodowej Zapasów, Superwizor ICC i IC, Konsultant Biznesu, Psycholog pracy i motywacji, Psychodiagnosta.

Twórca programu rozwoju coachingu w sportach walk przy Polskim Związku Zapaśniczym. Autor nowatorskich szkoleń w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, budowania efektywnych relacji z klientem, schematów decyzyjnych i wartości istotnych we współpracy z klientem. Prowadzi szkolenia dla firm wykorzystując myślenie coachingowe i ucząc podstawowych narzędzi rozwijania ludzi wg filozofii coachingu holistycznego. Specjalizuje się w szkoleniach skierowanych dla kadry zarządzającej, poświęconych doskonaleniu umiejętności kierowania i zarządzania zespołem. Szczególny nacisk kładzie na umiejętności związane z efektywną komunikacją.

Przeprowadził ponad 1200 godzin szkoleń oraz 750 indywidualnych sesji coachingowych. Pracuje w obszarze coachingu zarządczego, biznesowego i life coachingu. Stale podnosi swoje kompetencje poddając superwizji swoją pracę uznanym światowym autorytetom – Dilts, Gilligan, Bucay, Cialdini i inni.
Jako Superwizor nadzoruje rozwój Coachów, wspierając ich poprzez superwizje indywidualne oraz grupowe. Systematycznie prowadzi kursy powtarzające narzędzia coachingowe oraz proces coachingu dla coachów, którzy chcą odświeżyć sobie zdobytą kilka lat temu wiedzę.

Z zamiłowania pasjonat historii i „książkoholik”.

Grzegorz Zawiłowski - ecoCoach

Grzegorz Zawiłowski

Psycholog, certyfikowany coach MLC, Akredytowany superwizor Izby Coachingu, trener, psychoterapeuta. 

Coachingiem zajmuje się od 2009 r. Specjalizuje się w pracy z klientami będącymi na zawodowym bądź życiowym "zakręcie", radzeniu sobie z konfliktami i budowaniu współpracy w zespołach. 

Uwielbia dzielić się wiedzą. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego (Psychologia zarządzania personelem, Coaching w organizacji) i Uniwersytetu SWPS (Stosowana psychologia społeczna, Psychologia sprzedaży i marketingu).

Projektuje szkolenia z coachingowego stylu zarządzania i kompetencji menedżerskich, wystąpień publicznych, skutecznego komunikowania się w zespołach i wiele innych. Twórca autorskiej metody radzenia sobie z nieśmiałością. Współtwórca projektu zrozumsiebie.pl 

Istotnym elementem w jego życiu zawodowym jest dbanie o wysokie standardy coachingu w Polsce. Stara się aktywnie działać w tym kierunku, prowadząc superwizje, pisząc publikacje i szkoląc coachów. 

Instruktor żeglarstwa, wdraża metody coachingowe w szkoleniu żeglarzy.

Nasze wartości - Zasady ecoCoachingu

Jesteśmy oddani w osiąganiu sukcesu w trzech kluczowych wartościach: Cel, Ludzie i Zysk. Wypełniamy nasz Cel poprzez prowadzenie sesji coachingowych, transformacji do turkusowych organizacji, szkoleń oraz wprowadzania innowacji do środowiska Klienta. Cenimy Ludzi którzy przyczyniają się do tworzenia wartości którą dajemy jako firma światu. Tworzymy wspólnie otwarte środowisko pracy, w którym każdy może liczyć na wsparcie, rozwój osobisty, zawodowy i duchowy. Tworzymy Zysk dzięki naszym usługom, produktom i zadowolonym Klientom. Zyski następnie dzielimy między siebie, dzielimy się ze społeczeństwem oraz przeznaczamy na charetatywne i ekologiczne cele.

1

Każdy człowiek i firma ma ogromny potencjał i zasoby, które może wykorzystać, aby usprawnić swoje działanie i wyniki – w to zawsze wierzymy, dlatego wspieramy w ich odkrywaniu i rozwijaniu.

2

Nasza firma istnieje dzięki naszym Klientom, dlatego Klient i jego potrzeby są dla nas najważniejsze. W procesie coachingowym natomiast coach i Klient coachingu są równorzędnymi parterami.

3

Najwyższa możliwa szybkość reakcji na potrzeby Klienta to nasz obowiązek.

4

Na potrzeby Klienta staramy się odpowiadać zawsze: „Tak, możemy!

5

Tworzymy turkusową organizację opierającą się na samo-zarządzaniu, pełni człowieczeństwa oraz ewolucyjnym celu. W naszej organizacji głos każdego współpracownika i ecoCoacha jest równie ważny. Wspólnie dążymy do bardziej harmonijnego, głębszego i szczęśliwszego życia.

6

Od EGO Do ECO: uświadamiamy sobie i Klientom że "nie jesteśmy samotną wyspą na oceanie" - każde nasze i Klienta działanie dzisiaj ma niewyobrażalny wpływ na niego, na jego firmę, na społeczność, na naturę i na cały świat już jutro.

7

Ufamy naszej i naszych Klientów intuicji.

8

Chcemy, aby świat wokół nas stał się lepszy, dlatego działamy rozsądnie i uczciwie w trosce o siebie, o klienta jak i o otoczenie.

9

Dostrzegamy i pomagamy klientom zauważyć aspekt ECO, czyli aspekt natury i ekosystemu. Natura sobie poradzi bez człowieka, człowiek bez natury nie.

10

Zawsze dbamy o etykę i "ekologię celu" w naszej pracy. Metodami caochingowymi pomagamy realizować cele naszych klientów, transformować do turkusowych organizacji lub wdrażać Układ Solarny.

Nasza Misja

Jesteśmy po to żeby redukować podziały na lepszych i gorszych oraz eliminować niesprawiedliwość i sztywne hierachiczne piramidy w organizacjach.

Pomagamy ludziom i organizacjom odnajdywać ich sens istnienia, pasję oraz misję.

Chcemy żeby każda organizacja i człowiek na świecie odnalazł odpowiedzi na pytania: "Po co robię to co robię? Jaki jest mój głębszy sens istnienia?"

Nasza Wizja

Naszą wizją jest stworzenie globalnej sieci ecoCoachów, którzy swoim doświadczeniem wspierają osoby w pełniejszym i szczęśliwszym życiu. Wspierają organizacje w porzucaniu dyrektywnego stylu zarządzania metodami "kija i marchewki" i sztywnych hierarchicznych struktur organizacyjnych. 

Pomagamy tworzyć świat z innowacjami w dziedzinie zarządzania, przedsiębiorczości, rozwoju organizacji, przywództwa, coachingu, poszerzania wiedzy, rozwoju zdolności umysłowych, kreatywności oraz komunikacji.

Dołącz do Zespołu

Czy nasza wizja i wartości jest Ci bliska?
Jesteś wykwalifikowanym coachem lub psychologiem? Konsultantem? Przedsiębiorcą?
Ekspertem od sprzedaży, marketingu lub zarządzania?

Cieszymy się, że tu trafiłeś. Czekaliśmy właśnie na Ciebie!
Jeśli do tego jesteś pozytywny, uczciwy i lubisz pomagać innym? Wygląda na to że znalazłeś to, czego szukałeś. Odpowiedz na pytania zawarte w formularzu i czekaj na kontakt z nami.

Jesteś teraz już o krok od dołączenia do zespołu ecoCoachów, ludzi z pasją, którzy pomagają innym osiągać ich sukcesy i pozytywnie zmieniać swoje życie. Po pozytywnej selekcji i szkoleniach dołączysz do nielicznej firmy w Polsce i na świecie zarządzanej w turkusowym modelu organizacyjnym.