Jesteśmy po to żeby redukować podziały na lepszych i gorszych oraz eliminować niesprawiedliwość i sztywne hierachiczne piramidy w organizacjach.

Pomagamy ludziom i organizacjom odnajdywać ich sens istnienia, pasję oraz misję.

Chcemy żeby każda organizacja i człowiek na świecie odnalazł odpowiedzi na pytania: "Po co robię to co robię? Jaki jest mój głębszy sens istnienia?"