Trener, praktyk, praktyk biznesu, od roku 2000 w branży IT, brał udział w ponad 10 startupach – od webmastera do prezesa firmy oraz inwestora. 

Wierzy w to, że każdy zespół mógłby pracować lepiej. Zasady Scrum i wartości Agile są jasną i pewną drogą do zbudowania skutecznego i efektywnego zespołu.

Scrum traktuje jako techniczną implementację turkusu. Proste i jasne zasady, którymi można tworzyć zdrowe środowisko pracy, nastawione na zwięszkanie przychodów poprzez tworzenie tego co potrzebuje Klient.

Praca opartej na prawdzie, szczerości i uczciwości podczas ktorej tworzy się tylko wartosciowe rzeczy dla interesariuszy.

Mateusz jest pomysłodawcą i współtwórcą ecoScrum. Metoda ecoScrum, jest  kompletnym system samozarządzania dla organizacji z wykorzystaniem metod zwinnych i Scrum.

ecoScrum inspiruje pracowników do zaangażowania w realizację celów biznesowych firmy i daje narzędzia dla szybszego i łatwiejszego podejmowania decyzji.