Coach biznesowy, doświadczony praktyk zarządzania w produkcji, jakości i konstrukcji, zwolennik „ludzkiego” podejścia do współpracy międzyludzkiej, budowania i utrzymywaniu trwałych relacji opartych na uczciwości, odpowiedzialności, wzajemnym szacunku i zaufaniu. Propagator nowoczesnych metod zarządzania i transformacji kultur organizacyjnych. 19 lat doświadczenia zawodowego w budowaniu, kierowaniu i rozwijaniu zespołów konstrukcyjnych, jakościowych, magazynowych i produkcyjnych w międzynarodowych organizacjach.


Tworzył i współtworzył interdyscyplinarne i interkulturowe zespoły analiz i rozwiązywania problemów w branży automotive, skutecznie i pozytywnie wpływając na trwałe zmiany w procesach. Tworzył i koordynował współpracę koncernowych zespołów łącznikowych oraz działalność zespołów naprawczych w porozumieniu z Klientami krajowymi i zagranicznymi (m.in. w Niemczech, Austrii, Holandii, Szwecji, Finlandii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich).