Trener mentalny Kadry Narodowej Zapasów, Superwizor ICC i IC, Konsultant Biznesu, Psycholog pracy i motywacji, Psychodiagnosta.

Twórca programu rozwoju coachingu w sportach walk przy Polskim Związku Zapaśniczym. Autor nowatorskich szkoleń w zakresie sprzedaży, obsługi klienta, budowania efektywnych relacji z klientem, schematów decyzyjnych i wartości istotnych we współpracy z klientem. Prowadzi szkolenia dla firm wykorzystując myślenie coachingowe i ucząc podstawowych narzędzi rozwijania ludzi wg filozofii coachingu holistycznego. Specjalizuje się w szkoleniach skierowanych dla kadry zarządzającej, poświęconych doskonaleniu umiejętności kierowania i zarządzania zespołem. Szczególny nacisk kładzie na umiejętności związane z efektywną komunikacją.

Przeprowadził ponad 1200 godzin szkoleń oraz 750 indywidualnych sesji coachingowych. Pracuje w obszarze coachingu zarządczego, biznesowego i life coachingu. Stale podnosi swoje kompetencje poddając superwizji swoją pracę uznanym światowym autorytetom – Dilts, Gilligan, Bucay, Cialdini i inni.
Jako Superwizor nadzoruje rozwój Coachów, wspierając ich poprzez superwizje indywidualne oraz grupowe. Systematycznie prowadzi kursy powtarzające narzędzia coachingowe oraz proces coachingu dla coachów, którzy chcą odświeżyć sobie zdobytą kilka lat temu wiedzę.

Z zamiłowania pasjonat historii i „książkoholik”.