Praktyk zarządzania opartego na współodpowiedzialności za wyznaczane plany i ich realizację. Zwolennik maksymy, że „najlepszym kontrolerem” jakości pracy i wydajności jest sam dobrze zmotywowany pracownik. Prekursor nowoczesnych stylów zarządzania i rozwoju organizacji.

25 lat doświadczenia zawodowego w budowaniu, kierowaniu i rozwijaniu zespołów sprzedaży, tworzeniu planów sprzedażowych, szkoleniach w międzynarodowych organizacjach. 

Zbudował od podstaw firmę handlową tworząc całą strukturę firmy - dział handlowy, magazyn z częścią produkcyjną, księgowość. W kolejnych firmach rekrutował pracowników niezbędnych do rozwoju firm i realizacji zadań handlowych. Negocjował kontrakty sprzedażowe, nadzorował ich realizacje.

Od 20 lat w branży finansowej, gdzie twardy wynik finansowy jest potwierdzeniem założeń i wyboru właściwej metody realizacji. W zarządzaniu dużymi strukturami sprzedaży (przy płaskiej hierarchii) wykorzystywał elementy samozarządzania opartego na właściwe określanych zadaniach i doborze kadry. 

Dzięki doświadczeniu w wielu organizacjach ma doskonały przegląd metod zarządzania i ich wpływu na rozwój firm. Konfrontując to z wiedzą o nowoczesnym zarządzaniu, sprawdził osobiście jakie to przynosi efekty zarówno w dużej, hierarchicznej organizacji jak i w mniejszych firmach o charakterze rodzinnym.

Od 2019 roku po uczestnictwie w Akademii ecoCoach Community, gdzie nabył kompetencję coacha biznesowego a następnie związał się z zespołem firmy ecoCoach. Jako członek zespołu wspiera ludzi i organizacje w rozwoju, między innymi dzięki sprawdzonym metodom coachingu biznesowego i transformacji kultury organizacyjnej.

W pracy z klientami stosuje sprawdzone procesy przygotowane i polecane przez najlepszych Coachów. Są one odpowiednio zaadoptowane do osiągania najlepszych rezultatów w naszych warunkach.